top of page

DCTax
Digital Coins Taxsation

הגיע הזמן לטפל בכל חשיפות המס הקשורות לפעילותך
בהווה ובעבר במטבעות דיגיטליים, בתהליך "גילויי
 מרצון"
מסודר ו
מקצועי, ובמקביל לטפל מול הבנק בהעברת הכסף
שמקורו במטבעות הדיגיטליים לחשבונך בבנק בישראל.


מומחי DCTax המנוסים, כולם בוגרי מערכות המס והבנקאות,
יעמדו לרשותך כדי לטפל בחשיפות המס, באופן שפעילותך
במטבעות הדיגיטליים תמוצה באופן מקסימלי, חסוי וחוקי!


הצטרפו גם אתם ותיהנו משירות מקצועי במקום אחד הכולל: 
דיווח שנתי שוטף לשלטונות המס כנדרש על פי החוק;
>  טיפול בהמרות והעברות אל חשבון בנק בישראל של
    כסף (פיאט) שמקורו בפעילות במטבע וירטואלי;

>  עדכון דיווחים גם עבור 
שנים קודמות, בהסדרי מס 
    מיטביים הנשענים 
על עקרונות "גילוי מרצון";

>  תכנון מס לקראת מימוש רווחים וניצול הפסדי העבר;
>  
דיסקרטיות מלאה תחת חיסיון עו"ד-לקוח. 

 

It's time to manage all the issues related to

your digital currencies activities, including

all tax exposures and creating an  approved

transferring route to your bank account in Israel.

DCTax experts, all graduates of tax and banking

sys, will stand by you to handle all tax exposures,

to maximized your digital coins activity!

We provide one stop shop for all these services:

>  annual reporting to the tax authorities;

Conversions and transfers to a bank account in

    Israel of fiat originating from VC's;
>  Previous years' reports & optimal arrangement

    as part of "Voluntary Disclosure";
Tax planning for future utilization of past losses;
>  
Absolute Confidentiality - Absolute Secrecy!  

עכשיו הזמן להתייעץ ולהיערך ביסודיות, תחת סודיות וחיסיון מוחלט,  לתהליך של גילוי מרצון, ובכך להימנע מהליכים פליליים, תוך טיפול וסגירה נוחה יותר של כל חשיפות המס הקשורות לפעילותך במטבעות הדיגיטליים השונים ...
 

במקביל, נטפל בהעברת הכסף לחשבון בנק בישראל, בליווי מלא מול הבנק עד לביצוע ההעברה בהתאם להוראות החוק לאיסור הלבנת הון. 

הפקת דוחות ממוחשבים, מאושרים בהתאם לדרישות מס הכנסה

דוחות ממוחשבים מובנים של רווח/הפסד הון מפעילות בכל מטבע דיגיטלי, בשיטות שונות  (Fifo ועוד) המאפשרות לתכנן ולבחור את השיטה בה נטל המס הוא הנמוך ביותר.

רשויות המס והרשות להלבנת הון עוקבות אחר תנועות קריפטו באמצעות יחידות הסייבר שלהן. המפתח הציבורי מאפשר שחזור של כל טרנזקציה לנקודת ההתחלה...
אל תחכו שתגיע ההודעה:
 

"שלום רב, למיטב ידיעתנו לא דיווחת על פעילותך במטבעות דיגיטליים, ביטקוין ואח'.  
אנא סור למשרדנו..."


חלון  הזדמנויות נפתח לסגירת פערי דיווח ואנו ממליצים לצור קשר כדי שנסדיר עבורכם את החשיפות במסגרת 'גילוי מרצון' וכן נטפל במקביל בהסדרת הפעילות מול הבנק.

היעזרו בסיוע טלפוני ובתיאום פגישה מהירה כדי להיכנס לתכנית פעולה שתמנע הליכים פליליים, קנסות וכו'.

זה הזמן להימנע מהליך פלילי וקנסות, ולדווח בהתאם לדרישות מס הכנסה, וכך אף ליהנות מקיזוז הוצאות והחזרים על הפסדי עבר.

אפשרות ליווי מלא או חלקי, לפי הצורך, מול שלטונות מס הכנסה ומול הבנקים בארץ ובחו"ל.

ליווי וייצוג מול המערכת הבנקאית ומול שלטונות המס, בדיסקרטיות מלאה ותחת חיסיון מוחלט של עורך דין-לקוח

כדאי להקדים ולהיערך לפעולה בהתאם לעמדת היועץ המשפטי לממשלה באשר לניהול פעילות הבנק בנכסים וירטואליים.

      professionalism;
    perfect Reliability;
  personal service;
privacy & total confidentiality .

DCTax פועלת באמצעות אנשי מקצוע מהשורה הראשונה, עורכי דין, רואי חשבון וכלכלנים, בעלי מומחיות וניסיון, כולם יוצאי מערכות המס או המערכת הבנקאית. ​

הפתרונות שמציעה DCTax מותאמים לצרכים של כל לקוח ולקוח, בהתאמה אישית ובדיסקרטיות מלאה. מהכנת דוח בלבד ועד ליווי מלא מול שלטונות המס והבנקים.

Basic Numbers

> אדם החזיק מטבעות דיגיטליים וביצע בהם, בכולם או בחלקם, עסקה (כגון: מכירה, המרה, מימוש אחר), יודיע על העסקה לשלטונות מס הכנסה בתוך 30 יום מיום ביצוע העסקה, וישלם מקדמה על חשבון רווח ההון שחישב. 

> מס הכנסה מכיר בכל המטבעות הווירטואליים, ובכל אמצעי תשלום מבוזר המשמש כאמצעי סחר חליפין כ"נכס" כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה, ולא בגדר "מטבע" או "מטבע חוץ" כהגדרתם בחוק בנק ישראל. 

ניכוי הוצאות   מותרות

סגירת 
חשיפות מס

תכנון מס
לקראת מימוש

דיווח למס הכנסה

30

Years of Experience with Israel Tax Authority

25

Years of Experience in banking system

5K +

 All Digital Currencies are subject to tax rules

4+

Number of metodes

to take into account

25%

Capital gains

Tax rate


DCTax

ליווי מקצועי, אישי,  
תחת חיסיון עו"ד-לקוח
 

> על פי תקנות מס הכנסה, תושב ישראל המחזיק בנכס בחו"ל ששווה מעל כ- 1.8 מיליון ש"ח, מחויב בהגשת דו"ח שנתי בישראל.

                           ***

> על כל עסקה במטבע דיגיטלי יש לדווח לשלטונות מס הכנסה בתוך 30 יום מיום התגבשות העסקה, וכן לשלם מקדמה בגובה 25% מרווח ההון המחושב בהתאם לסעיף 91(ד) לפקודה.

                           ***

> מי שפעילותו במטבעות דיגיטליים מגיעה לכדי פעילות בעלת מאפיינים עסקיים, עסקאותיו יחשבו כהכנסה מעסק והוא עלול להיות מסווג כ"מוסד כספי" לעניין חוק מע"מ והכנסותיו תתחייבנה במע"מ בהתאם.

                          ***

> לעיתים קרובות תחום המטבעות הדיגיטליים מספק מצבים מיוחדים ושאלות מורכבות שמוצע להתייעץ עם אנשי מקצוע ולהיערך היטב ומראש לצורך גיבוש התהליך והדיווח הנכונים.

bottom of page